Súbory na stiahnutie

     Na tejto stránke môžete nájsť inštalačné súbory programov potrebných na prístup do súborov digitálneho archívu. Poskytované prehliadače sú zdarma bez porušenia autorských práv.

  Adobe Acrobat Reader 7.0 20,798,256B   Prezerač PDF

  Irfan View 4.23 1,345,024B   Prezerač bitmapových obrázkov
  MS Word View 12,307,656B   Prezerač dokumentov MS Word 97, 2000, XP and 2003
  MS Excel View 10,420,936B   Prezerač tabuliek MS Excel 97, 2000, XP and 2003

  MS Power Point View 1,951,432B   Prezerač prezentácií MS Power Point 97, 2000, XP and 2003

  Quick Time Player 6.5.2 12,846,248B   Multimediálny prehrávač od firmy Apple
  Bentley View 64,102,803B   Prezerač výkresov MicoStation a AutoCAD

     Všetky inštalačné súbory sú proti výskytu vírusov pravidelne kontrolované antivírovým programom AVG.

Stránka aktualizovaná: 09. augusta 2013

Stránky aktualizuje:   Webmaster

© CSA & EBO s.r.o. 2005 - 2011